Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

(  plik w formacie .doc)

  

Nasz adres:

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

ul. Jana Pawła II 39

11-600 Węgorzewo

e-mail: komendant@wegorzewo.ol.policja.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 08.07.2009
Data modyfikacji 22.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Gajda
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Gajda Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Osoba modyfikująca informację:
asp. Grażyna Magiera
do góry