Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

 

W związku z nowelizacją art.62 Ustawy o Policji  z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm), obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 10.07.2009
Data modyfikacji 08.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrian Gajda
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Gajda Policja Węgorzewo
Osoba modyfikująca informację:
asp. Grażyna Magiera
do góry